produkty

Oczyszczalnie DRENAŻOWE

OCZYSZCZALNIE Z TRADYCYJNYM DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym jest to instalacja zewnętrzna, przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu.

Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez rozsączanie.

drenazowe-schemat.jpg

ELEMENTY SYSTEMU Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

OSADNIK GNILNY (oznakowanie CE, zgodność z PN-EN 12566-1/A1)

rozwiń

Osadnik gnilny EURO-PLAST wykonany z polietylenu, metodą rotomoldingu. Osadnik posiada nadstawkę z pokrywą. Wyposażony jest w filtr doczyszczający, wypełniony materiałem filtracyjnym. Osadnik gnilny gromadzi ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane z gospodarstwa domowego. Dostające się do osadnika zanieczyszczenia w postaci stałej osiadają na dnie i ulegają powolnemu rozkładowi na skutek działania bakterii beztlenowych tzw. podczyszczanie beztlenowe. Na powierzchni ścieków flotują substancje lekkie (oleje, tłuszcze) w postaci kożucha lub piany, których miąższość zwiększają gazy pochodzące z rozkładu osadów dennych. Podczyszczone ścieki odpływają z osadnika (otworem odpływowym o średnicy ø110 mm) poprzez filtr, wypełniony materiałem filtracyjnym. Wstępna filtracja ścieków zabezpiecza system rozsączania przed zamuleniem.

STUDZIENKA ROZDZIELCZA (oznakowanie B, ITB-KOT-2021/1976 wydanie 1)

rozwiń

Studzienka rozdzielcza EURO-PLAST jest to cylinder przykryty pokrywą, posiadający wlot oraz zaślepione otwory o średnicy ø110 mm do podłączenia drenażu. Studzienka rozdzielcza stanowi początek systemu rozsączającego i odpowiada za równomierne rozprowadzenie ścieków (wstępnie podczyszczonych w osadniku gnilnym) na każdą z nitek drenażu lub tuneli. Dodatkowo studzienka pozwala na kontrolowanie funkcjonowania systemu oczyszczalnia oraz w przypadku zatkania się złoża rozsączającego na wykonanie prac serwisowych.

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY (oznakowanie B, ITB-KOT-2021/1675 wydanie 1)

rozwiń

Drenaż rozsączający jest to układ naciętych rur PCV o średnicy 110 mm w odcinkach 2 m. Długość drenażu uzależniona jest od ilości ścieków oraz od panujących na terenie działki warunków gruntowo-wodnych. Drenaż rozsączający rozprowadza wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym ścieki w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia, tzw. doczyszczanie tlenowe. System rur drenażowych nie zawiera uszczelek.

Biopreparaty ECOLOGIS - dłuższa żywotność systemu

Kod Nazwa Zastosowanie  
13-109 ECOLOGIS - aktywator na start i ponowne uruchomienie
13-115 ECOLOGIS - wspomaganie zapewnia prawidłową sprawność oczyszczalni
13-110 ECOLOGIS - kontynuacja usuwa nieprzyjemny zapach, zmniejsza ilość osadów