produkty

Oczyszczalnie TUNELOWE

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z TUNELAMI

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z tunelami rozsączającym jest to instalacja zewnętrzna, przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych w miejscu ich powstawania. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu.

Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez rozsączanie.

tunelowe-schemat.jpg

ELEMENTY SYSTEMU Z TUNELAMI

OSADNIK GNILNY (oznakowanie CE, zgodność z PN-EN 12566-1/A1)

rozwiń

Osadnik gnilny EURO-PLAST wykonany z polietylenu, metodą rotomoldingu. Osadnik posiada nadstawkę z pokrywą. Wyposażony jest w filtr doczyszczający, wypełniony materiałem filtracyjnym. Osadnik gnilny gromadzi ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane z gospodarstwa domowego. Dostające się do osadnika zanieczyszczenia w postaci stałej osiadają na dnie i ulegają powolnemu rozkładowi na skutek działania bakterii beztlenowych tzw. podczyszczanie beztlenowe. Na powierzchni ścieków flotują substancje lekkie (oleje, tłuszcze) w postaci kożucha lub piany, których miąższość zwiększają gazy pochodzące z rozkładu osadów dennych. Podczyszczone ścieki odpływają z osadnika (otworem odpływowym o średnicy ø110 mm) poprzez filtr, wypełniony materiałem filtracyjnym. Wstępna filtracja ścieków zabezpiecza system rozsączania przed zamuleniem.

STUDZIENKA ROZDZIELCZA (oznakowanie B, ITB-KOT-2021/1976 wydanie 1)

rozwiń

Studzienka rozdzielcza EURO-PLAST jest to cylinder przykryty pokrywą, posiadający wlot oraz zaślepione otwory o średnicy ø110 mm do podłączenia drenażu. Studzienka rozdzielcza stanowi początek systemu rozsączającego i odpowiada za równomierne rozprowadzenie ścieków (wstępnie podczyszczonych w osadniku gnilnym) na każdą z nitek drenażu lub tuneli. Dodatkowo studzienka pozwala na kontrolowanie funkcjonowania systemu oczyszczalnia oraz w przypadku zatkania się złoża rozsączającego na wykonanie prac serwisowych.

TUNELE ROZSĄCZAJĄCE EURO-PLAST EP 100 (oznakowanie B, ITB-KOT-2021/1675 wydanie 1)

rozwiń

Tunele rozsączające EURO-PLAST są wykonywane z polipropylenu PP metodą formowania wtryskowego. Konstrukcja tuneli zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków w złożu rozsączającym.

Biopreparaty ECOLOGIS - dłuższa żywotność systemu

Kod Nazwa Zastosowanie  
13-109 ECOLOGIS - aktywator na start i ponowne uruchomienie
13-115 ECOLOGIS - wspomaganie zapewnia prawidłową sprawność oczyszczalni
13-110 ECOLOGIS - kontynuacja usuwa nieprzyjemny zapach, zmniejsza ilość osadów