produkty

Osadnik rotacyjny + tunele

Oczyszczalnie ścieków EURO-PLAST to gwarancja zgodności z Polskimi Normami:

Osadnik gnilny - zgodność z normą PN-EN 12566-1/A1 oraz oznakowanie CE
Studzienka rozdzielcza - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B
Tunele rozsączające - zgodność z Krajową Oceną Techniczną oraz oznakowanie B

ZASADY MONTAŻU TUNELI ROZSĄCZAJĄCYCH

Odległość tuneli rozsączających od:
- studni - minimum 30,0 m,
- granicy działki - minimum 2,0 m,
- zwierciadła wód gruntowych - powyżej 1,5 m,
- drzew i krzewów - minimum 3,0 m,
- głębokość posadowienia tuneli: optymalna 50-60 cm ppt, maksymalna: 80 cm ppt., wyjątkowo 100 cm ppt. (głębiej nie funkcjonują mikroorganizmy glebowe, które wymagają odpowiednich warunków terenowych!),
- tunele należy układać ze spadkiem ok. 10‰ tj. 10 cm na 10 m - tunele rozsączające należy układać ze spadkiem od studzienki rozdzielczej do rury rewizyjno napowietrzającej. Od studzienki rozdzielczej poprowadzić równoległe rowy o szerokości ok. 0,6 m (grunty dobrze przepuszczalne), odległość pomiędzy tunelami musi wynosić min. 1,5 m głębokość wykopów uzależniona jest od rzędnej posadowienia osadnika, dno wykopu powinno być usytuowane w odległości co najmniej 1,5m od najwyższego poziomu wód gruntowych długość jednego rowu uzależniona jest od ilości tuneli (1 tunel – dł. 0,6 m), max. 20 m.

EURO TUNEL 2500 (1-5 RLM)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU BARDZO DOBRA
Grupa Nazwa Ilość Kod
  Osadnik SOLID OS-PO2-2000 1 szt.  
  Kształtki PP – materiał filtrujący 1 szt.  
  Nadstawka NPO na osadnik h=420mm 1 szt.  
  Studzienka rozdzielcza 1 szt.  
  Tunel rozsączający EP100 32 szt.  
  Dekiel do tuneli rozsączających EP100 4 szt.  
  Rura pełna PCV (1m) 4 szt.  
  Kolanko PCV (90°) 2 szt.  
  Kominek napowietrzający PCV 2 szt.  
G1 Kompletny zestaw z wlotem ø=110mm 1 kpl. 4-217
G1 Kompletny zestaw z wlotem ø=160mm 1 kpl. 4-218

EURO TUNEL 3500 (6-7 RLM)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU BARDZO DOBRA
Grupa Nazwa Ilość Kod
  Osadnik SOLID OS-PO2-3000 1 szt.  
  Kształtki PP – materiał filtrujący 1 szt.  
  Nadstawka NPO na osadnik h=420mm 1 szt.  
  Studzienka rozdzielcza 1 szt.  
  Tunel rozsączający EP100 35 szt.  
  Dekiel do tuneli rozsączających EP100 4 szt.  
  Rura pełna PCV (1m) 5 szt.  
  Kolanko PCV (90°) 4 szt.  
  Kominek napowietrzający PCV 2 szt.  
G1 Kompletny zestaw z wlotem ø=110mm 1 kpl. 4-219
G1 Kompletny zestaw z wlotem ø=160mm 1 kpl. 4-220

STARTOWE ZESTAWY - OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z TUNELAMI ROZSĄCZAJĄCYMI

START TUNEL 2500 (1-5 RLM)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU BARDZO DOBRA
Grupa Nazwa Ilość Kod
  Osadnik SOLID OS-PO2-2000 1 szt.  
  Kształtki PP – materiał filtrujący 1 szt.  
  Nadstawka NPO na osadnik h=150mm 1 szt.  
  Studzienka rozdzielcza 1 szt.  
  Tunel rozsączający EP100 32 szt.  
  Dekiel do tuneli rozsączających EP100 4 szt.  
G1 Startowy zestaw z wlotem ø=110mm 1 kpl. 4-221
G1 Startowy zestaw z wlotem ø=160mm 1 kpl. 4-222

START TUNEL 3500 (6-7 RLM)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTU BARDZO DOBRA
Grupa Nazwa Ilość Kod
  Osadnik SOLID OS-PO2-3000 1 szt.  
  Kształtki PP – materiał filtrujący 1 szt.  
  Nadstawka NPO na osadnik h=150mm 1 szt.  
  Studzienka rozdzielcza 1 szt.  
  Tunel rozsączający EP100 48 szt.  
  Dekiel do tuneli rozsączających EP100 4 szt.  
G1 Startowy zestaw z wlotem ø=110mm 1 kpl. 4-223
G1 Startowy zestaw z wlotem ø=160mm 1 kpl. 4-224